C-DROG PROJEKT

Kontakt: biuro@cdrogprojekt.pl tel: 503-048-820 PN-PT 8-20, So 10-15

PROJEKTY TYMCZASOWEJ I STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, remontu, przebudowy obiektów zlokalizowanych w pasie drogi publicznej lub w jej pobliżu

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego pod stoisko handlowe

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego na lokalizację całorocznego ogródka gastronomicznego lub sezonowego ogródka gastronomicznego w pasie drogowym

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego na lokalizację kiosku handlowego

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu lokalizacji stoiska bazarowego

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu lokalizacji stoiska sezonowego sprzedaży warzyw i owoców

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zorganizowania imprezy, wystawy, zdjęć do filmu

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zajęcia parkingu lub zajęcia poszczególnych miejsc parkingowych

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zlokalizowania, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

- projekty tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu obsługi użytkowników ruchu drogowego

- inne projekty tymczasowej organizacji ruchu na życzenie klienta

PROJEKTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU:

- projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby nowo wybudowanej drogi

- projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby planowanej przebudowy drogi

- projekty stałej organizacji ruchu na potrzeby zmiany na stałe organizacji ruchu na danym odcinku drogi

- projekty stałej organizacji ruchu na posadowienie znaków pionowych (informacyjnych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, i innych) lub poziomych w ciągu istniejącej drogi

- projekty stałej organizacji ruchu dotyczące umieszczenia reklamy, tablic reklamowych, billboardów, reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym

- projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i miejsc obsługi podróżnych (znaki informacyjne) projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej

- projekty stałej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych, stref zamieszkania oraz stref ruchuprojekty stałej organizacji ruchu dla osiedli mieszkaniowych

- projekty stałej organizacji ruchu dla centrów handlowych, galerii handlowych i parków handlowych

- projekty stałej organizacji ruchu dla parkingów publicznych oraz komercyjnychinne

-  projekty stałej organizacji ruchu na życzenie klienta

PONADTO OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

- projekty zjazdów
- projekty wody
- projekty kanalizacji
- projekty energetyczne
- projekty gazowe
- projekty architektoniczo - konstrukcyjne
- projekty ogólno budowlane i wykonawcze
- przeglądy budynków
- odbiory budynków
- operaty wodno-prawne
- usługi geodezyjne (I i II)
- pomoc w uzyskaniu zezwoleń i uzgodnień
- wnioski do SKO


Wykonujemy inwestycje typu "zaprojektuj i wybuduj".

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl